Selasa, 20 Mac 2012

Penyerahan Kad Pelajar

Pada 19 Mac 2012 kad pelajar telah siap dan diagihkan kepada pelajar.
Kad Pelajar ini direka oleh Cikgu Faizal.

Cikgu Salida mengalungkan kad kepada pelajar


 para pelajar sedang melihat kad masing-masing

 Kad untuk kakitangan sekolah

 Kad Pelajar