Rabu, 4 Julai 2012

Penilaian Prestasi Hafazan Harian Pelajar

Guru-guru Tahfiz SEMARAK telah sepakat membuat satu sudut Prestasi Hafazan bagi mencatat tahap hafazan para pelajar setiap hari. Melalui penilaian ini diharap para pelajar akan sentiasa bekerja keras untuk melancarkan dan memperbanyakkan hafalan ayat-ayat Al-Quran supaya tahap prestasi mereka sentiasa meningkat setiap hari. 

Sistem Penggredan Prestasi

 Prestasi Hafazan Pelajar pada 3 Julai

 Prestasi Hafazan Pelajar pada 4 Julai
Belakang Tabir