Jumaat, 22 Februari 2013

PENGENALAN KELAB ERT
 
Pada 16 FEB 2013, Kelab ERT telah menganjurkan satu program memasak. Tujuan program ini dijalankan adalah untuk mengeratkan lagi jalinan ukhuwwah sesama pelajar. Pelajar-pelajar juga berpeluang menunjukkan bakat dalam memasak.